Wariant zielony

95,00

rocznie

Ubezpieczenie
i OC dla studentów

  1. Dane ubezpieczenia
  2. Oświadczenia
  3. Podsumowanie danych
  4. Płatności
  5. Potwierdzenie
Na podany adres e-mail zostaną wysłane Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz inne dokumenty związane z przystąpieniem do ubezpieczenia (w tym Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną)