Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów

"Ubezpieczenie jest zawierane w oparciu o: Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 18.04.2023 roku, w Opcji Podstawowej, z uwzględnieniem Postanowień Dodatkowych i Odmiennych oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzonych uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 06 lipca 2021 roku."