Ubezpieczyciel:

Ubezpieczenie
NNW i OC dla studentów. Okres ubezpieczenia od 1.10.2020 r.

Ubezpieczenie jest zawierane w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku, w Opcji Podstawowej, z uwzględnieniem Postanowień Dodatkowych i Odmiennych.