Ubezpieczyciel:

Ubezpieczenie
NNW i OC dla studentów. Okres ubezpieczenia od 1.10.2019 r.

Ubezpieczenie jest zawierane w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 roku, w Opcji Podstawowej, z uwzględnieniem Postanowień odmiennych i szczególnych oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzone uchwałą nr 04/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwa UbezpieczeńSpółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 07 maja 2019 roku.

Uwaga! Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 do 30.09.2020 r.