Ubezpieczyciel:

Ubezpieczenie
NNW dla szkół podstawowych

Ubezpieczenie jest zawierane w oparciu o: Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku, w Opcji Podstawowej, z uwzględnieniem Postanowień Dodatkowych i Odmiennych oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku, z uwzględnieniem Postanowień Dodatkowych i Odmiennych.