Ubezpieczenie NNW dla przezornych dorosłych

Ubezpieczenie jest zawierane w oparciu o: Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW odNOWA zatwierdzone uchwałą nr 02/19/07/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 19.07.2022 roku.