Ubezpieczenie NNW
dla uczniów szkół ponadpodstawowych i maturzystów

Ubezpieczenie jest zawierane w oparciu o: Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25.03.2022 roku, w Opcji Podstawowej, z uwzględnieniem Postanowień Dodatkowych i Odmiennych oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku, z uwzględnieniem Postanowień Dodatkowych i Odmiennych.