Ubezpieczyciel:

Ubezpieczenie
NNW dla maturzystów

Ubezpieczenie jest zawierane w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 roku, w Opcji Podstawowej, z uwzględnieniem Postanowień odmiennych i szczególnych.

Uwaga! Okres ubezpieczenia od 01.09.2019 do 30.09.2020 r.